Volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben vaak ook beperkte digitale vaardigheden. Onder de basisvaardigheden om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij vallen lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Volwassenen die moeite hebben met deze vaardigheden vinden minder snel werk, leven vaak minder gezond en hebben minder grip op hun geldzaken. Als je niet over voldoende basisvaardigheden beschikt ben je vaak ook voor veel dingen afhankelijk van anderen in je omgeving. (Zie ook: https://www.lezenenschrijven.nl/informatie-over-laaggeletterdheid-nederland)

Alfa-leerlingen en alfa-cursisten hebben een extra moeilijkheid als ze met de computer gaan werken, omdat ook het alfabet dat op de computer gebruikt wordt vaak nog niet zo goed wordt beheerst. Toch is het van groot belang om juist ook met alfa-leerlingen en alfa-cursisten zo snel mogelijk aan de slag te gaan op de computer. De computer kan hen enorm helpen om taalvaardiger en uiteindelijk ook zelfstandiger te worden. Juist voor alfa-cursisten en laaggeletterde cursisten is het belangrijk om veel tijd te steken in digitale vaardigheden. We willen nieuwkomers begeleiden naar volwaardige deelname aan de maatschappij. Daarbij zijn digitale vaardigheden onontkomelijk. In Nederland wordt er heel veel digitaal geregeld: contact met de overheid, je bankzaken, toeslagen aanvragen, inschrijven bij een opleiding, enz.